Lớp luyện thi bằng HSK
Lớp luyện thi bằng HSK - Các bậc mô tả tổng quát
 

Sơ cấp

Cấp 1
Có thể hiểu và sử dụng một số câu và từ ngữ tiếng Hán vô cùng đơn giản, đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể, có khả năng học cấp bậc tiếng Hán tiếp theo.

Cấp 2
Có thể sử dụng tiếng Hán để giao tiếp đơn giản và trực tiếp các chủ đề quen thuộc hằng ngày, đạt được trình độ cao trong mức tiếng Hán sơ cấp.
 
Trung cấp

Cấp 3
Có thể sử dụng tiếng Hán để hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp cơ bản cho mục đích sinh hoạt, học tập, công việc, khi du lịch tại Trung Quốc, có thể đáp ứng đa phần các cuộc giao tiếp gặp phải.

Cấp 4
Có thể sử dụng tiếng Hán để trò chuyện, thảo luận các chủ đề có lĩnh vực tương đối rộng, có thể giao tiếp tương đối lưu loát với người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Hán.
 
Cao cấp

Cấp 5
Có thể đọc hiểu các bài báo, tạp chí tiếng Hán, thưởng thức các chương trình tiết mục truyền hình tiếng Hán, sử dụng tiếng Hán để thuyết trình một bài tương đối hoàn chỉnh.

Cấp 6
Có thể dễ dàng hiểu được các thông tin tiếng Hán nghe được hoặc đọc được, sử dụng tiếng Hán để biểu đạt ý kiến của cá nhân một cách lưu loát bằng cách viết hoặc nói.