Học bổng Đài Loan của Bộ Khoa học và Công nghệ
Trang chủ > Học bổng du học > Học bổng Đài Loan của Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Học bổng Đài Loan của Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Mục đích
Bộ Khoa Học và Công Nghệ (sau đây xin gọi tắt là Bộ) chấp hành kế hoạch học bổng Đài Loan (sau đây xin gọi tắt là học bổng này), để khuyến khích sinh viên nước ngoài đến Đài Loan học tập và tăng sự giao lưu khoa học công nghệ giữa hai nước, nên đã đưa ra những nội dung chính này.
Mục học bổng Mỗi tháng nhận học bổng 30,000 Tân Đài tệ.
Thời hạn học bổng Lớp thạc sĩ: 2 năm
Lớp tiến sĩ: 3 năm

Điều kiện xin nhận học bổng
  1. Người mang quốc tịch nước ngoài, tốt nghiệp Đại học trở lên, thành tích học tập khá giỏi, đạo đức tốt.
  2. Không mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
  3. Không phải sinh viên Hoa Kiều của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài.
  4. Chưa từng học tại Đài Loan cùng cấp học vị muốn xin trong học bổng này, bao gồm dã bảo lưu kết quả học tập tại Đài Loan hoặc đã đăng ký nhập học tại các trường Đại học Đài Loan.
  5. Không phải sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.
  6. Chưa từng bị cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị có liên quan Đài Loan hủy tư cách nhận học bổng.
Thời gian đăng ký Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 mỗi năm
Làm sao để đăng ký Website at https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=51