Điều khoản phục vụ hội viên
Trang chủ > Cần biết khi thanh toán > Điều khoản phục vụ hội viên
Điều 1  Dịch vụ và nhận thức

Trang web chúng tôi sẽ do Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon phụ trách hoạt động, trang web thuộc nền tảng dịch vụ giáo dục trực tuyến, cung cấp dịch vụ học tập cho hội viên thông qua trang web.
 

Điều 2   Điều khoản đồng ý
 1. Khi người truy cập hoặc người đăng ký dịch vụ thực hiện việc điền thông tin, truy cập, mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi, điều đó có nghĩa là đồng ý gia nhập trở thành hội viên của Học viện, đối với phương thức dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp, điều khoản sử dụng dịch vụ hội viên (sau đây xin gọi tắt là điều khoản sử dụng) và các quy phạm có liên quan khác, v.v, hội viên đều đã hiểu rõ và có đủ thời gian để đọc hiểu chi tiết và đồng ý tuân thủ.
 2. Khi hội viên nhấp vào chọn “Tôi đã đọc và đồng ý” hoặc nhấn phím “Đồng ý”, điều đó có nghĩa là khi hội viên sử dụng tất cả các dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp, hội viên đã đồng ý tuân thủ các quy phạm và quy định có liên quan tới điều khoản sử dụng của chúng tôi.
 

Điều 3   Thực hiện quyền giám hộ

Nếu hội viên là người vị thành niên, chưa đủ hai mươi tuổi hoặc người bị hạn chế về hành vi năng lực khác, ngoài bản thân hội viên đã hiểu rõ và đồng ý với quy định điều khoản sử dụng của chúng tôi ra, thì phải được người đại diện pháp luật (người giám hộ) của hội viên đọc hiểu và đồng ý với tất cả các nội dung xong, hội viên mới được sử dụng tất cả các dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp theo điều khoản sử dụng. Khi hội viên bắt đầu sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, điều đó được xem như người đại diện pháp luật (hoặc người giám hộ) của hội viên đã đọc hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của điều khoản sử dụng của chúng tôi.
 

Điều 4   Nghĩa vụ minh bạch thông tin hội viên
 1. Khi người truy cập hoặc người sử dụng dịch vụ thực hiện việc gia nhập trở thành hội viên của công ty chúng tôi, nên sử dụng chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân (bao gồm họ tên thật và các thông tin liên quan) để đăng nhập, không được sử dụng danh nghĩa của người khác để đăng ký trở thành hội viên, khi chưa được sự đồng ý của người khác, cũng không được đăng ký trở thành hội viên cho người khác, hội viên phải đảm bảo danh nghĩa người đăng ký cũng là bản thân người sử dụng dịch vụ, và cam kết cập nhật thông tin đã cũ hoặc không đúng bất cứ lúc nào.
 2. Nếu hội viên cung cấp thông tin cá nhân không đúng sự thật, khi xảy ra việc dịch vụ bị chậm trễ, sai sót hoặc thiệt hại về mặt quyền lợi do hội viên sử dụng danh nghĩa của người khác để đăng ký hoặc chưa được sự ủy quyền của người khác mà đăng nhập trở thành hội viên hoặc chưa cập nhật thông tin mới kịp thời, hội viên sẽ phải tự chịu mọi trách nhiệm và hậu quả, công ty chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt tư cách hội viên và việc sử dụng các dịch vụ của hội viên bất cứ lúc nào
 3. Hội viên hiểu rõ và đồng ý, đối với thông tin cá nhân của hội viên, công ty chúng tôi tiến hành thu thập, xử lý và tận dụng dựa trên pháp lệnh và “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân” mà hội viên đã đọc và đồng ý, nếu để lộ thông tin ra ngoài dẫn đến thiệt hại về mặt quyền lợi, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật.


Điều 5   Nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng

(1) Trước khi hội viên sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi, hội viên cần phải tự chuẩn bị các thiết bị phần mềm, phần cứng vi tính cần thiết để lên mạng mà công ty chúng tôi đã thông báo, và chịu các khoản chi phí liên quan như kết nối internet và điện thoại, v.v. Sử dụng dịch vụ của Học viện phải tuân thủ các pháp lệnh liên quan của Trung Hoa Dân Quốc và Thông lệ và lễ nghi sử dụng internet quốc tế. Nếu sử dụng liên kết trang web nằm ngoài khu vực Trung Hoa Dân Quốc, cần phải đồng ý tuân thủ các pháp lệnh liên quan của khu vực internet (địa phương) đó.

(2) Hội viên phải tự bảo quản tài khoản hội viên và mật khẩu của bản thân cẩn thận, để phòng tránh việc tài khoản và mật khẩu để lộ ra ngoài, cũng không được đưa tài khoản và mật khẩu cho người thứ ba sử dụng (bất kể là cung cấp theo phương thức có tính phí hay miễn phí). Hội viên đồng ý, nếu Học viện có nghi ngờ hợp lý về việc hội viên vi phạm quy định của điều khoản sử dụng, Học viện sẽ có quyền tạm ngừng việc sử dụng tài khoản của hội viên, với lại nếu qua xác nhận, hội viên thực sự vi phạm quy định của điều khoản sử dụng, hội viên sẽ phải chi trả đồng thời phí xử phạt vi phạm hợp đồng, gấp 10 lần tổng giá trị phí dịch vụ của dịch vụ và khóa học mà hội viên đã mua hoặc tổng giá bán gốc của dịch vụ miễn phí mà hội viên được hưởng cho Học viện chúng tôi. Nếu hội viên có lập hợp đồng dịch vụ (có tính phí hoặc miễn phí) với Học viện chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ đó.

(3) Để đảm bảo tính cá nhân riêng biệt trong việc sử dụng của hội viên, hội viên cho phép Học viện chúng tôi cài đặt các biện pháp bảo vệ liên quan trên nền tảng trang web sử dụng của hội viên, để đảm bảo tính an toàn cho tài khoản hội viên. Hội viên nếu phát hiện tài khoản bị đánh cắp sử dụng, phải thông báo cho Học viện ngay, nếu không chúng tôi sẽ cho rằng mọi hoạt động đăng nhập tài khoản hội viên vẫn là hoạt động sử dụng bình thường của chính hội viên đó, sẽ do hội viên tự chịu mọi trách nhiệm.

(4) Các hành vi dưới đây thuộc hành vi ngăn cấm của trang web và dịch vụ trực tuyến của Học viện chúng tôi, nếu hội viên thuộc một trong những trường hợp liệt kê dưới đây, Học viện sẽ xem xét mức độ hoặc sự ảnh hưởng của hành vi vi phạm đó, ngoài tạm ngừng dịch vụ, tắt quyền sử dụng tài khoản ra, nếu hành vi đó gây thiệt hại cho Học viện chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu hội viên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó:
 1. Xâm nhập hoặc phá hoại các trang thiết bị hoặc hệ thống nội bộ trang web của Học viện chúng tôi, lan truyền virus máy tính, ứng dụng Trojan Horse hoặc các phần mềm độc hại khác có tính lây truyền và phá hoại, làm tê liệt hệ thống hoặc có các hành vi ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống hoặc cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi;
 2. Thông qua phần mềm có thể truyền tải tập tin để truyền tải phần mềm bất hợp pháp, phần mềm chưa được ủy quyền hoặc phần mềm gây ảnh hưởng, phá hoại đến quyền lợi người khác;
 3. Lợi dụng hệ thống truyền hình trực tuyến để thực hiện các hành vi hở hang, thô tục, khiêu gợi tình dục, hành vi khiếm nhã hoặc các hành vi đủ để gây ảnh hưởng đến việc vận hành dịch vụ của Học viện chúng tôi;
 4. Lợi dụng hệ thống trực tuyến để thực hiện các hành vi quấy nhiễu, chửi rủa, tấn công, cản trở trật tự dịch vụ hoặc các hành vi không được hoan nghênh khác bằng lời nói hoặc chữ viết đối với cố vấn ngôn ngữ, giảng viên, người phụ trách, nhân viên hoặc các hội viên khác;
 5. Có hành vi làm tổn hại đến danh dự của Học viện chúng tôi hoặc công ty hợp tác và danh dự của người phụ trách, hội đồng quản trị, nhân viên, các hội viên khác của Học viện;
 6. Có hành vi tiêu thụ trục lợi, hành vi liên quan đến chính trị, tuyên truyền tôn giáo hoặc hành vi khác không liên quan đến nội dung khóa học trong quá trình tiến hành khóa học hoặc trên hệ thống dịch vụ;
 7. Lợi dụng trang web và nền tảng hệ thống của Học viện chúng tôi để thu thập, thăm dò, yêu cầu thông tin cá nhân, phương thức liên lạc (ví dụ như địa chỉ email, tài khoản Skype, tài khoản Facebook, tài khoản Line, tài khoản Wechat, tài khoản QQ, v.v), tình trạng tài chính và kết bạn, v.v của nhân viên, giáo viên hoặc các hội viên khác;
 8. Tiến hành giao lưu tương tác riêng tư không nằm trong mục đích dịch vụ học tập với nhân viên, cố vấn giảng dạy và các hội viên khác;
 9. Lợi dụng đấu thầu, đấu giá hoặc các phương thức công khai khác cho thuê, mượn, chuyển nhượng tư cách hội viên hoặc (và) dự án dịch vụ, số tiết sử dụng, v.v của công ty chúng tôi;
 10. Có các hành vi không thỏa đáng hoặc vi phạm pháp lệnh và trật tư công cộng, thuần phong mỹ tục.
Trường hợp hội viên có ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty chúng tôi, mà vi phạm các điều đã liệt kê trên, công ty chúng tôi sẽ phải chấm dứt hợp đồng dịch vụ đó, yêu cầu hội viên chi trả phí xử phạt vi phạm hợp đồng là 20% tổng mức phí dịch vụ tương ứng với tỷ lệ dịch vụ chưa sử dụng. Phí dịch vụ liệt kê trên, trong trường hợp mua khóa học trả phí, sẽ tính theo số tiền phí dịch vụ mà hợp đồng dịch vụ đã ghi lại; Trong trường hợp sử dụng khóa học và dịch vụ miễn phí, sẽ tính theo giá bán khóa học và dịch vụ miễn phí mà hội viên được hưởng.

(5) Các tranh chấp và thiệt hại do hội viên vi phạm điều khoản (7), (8), (9) trên gây ra, sẽ do hội viên tự chịu trách nhiệm và hậu quả, không liên quan đến công ty chúng tôi.


Điều 6    Bảo trì hệ thống và chất lượng dịch vụ
 1. Học viện chúng tôi cần phải cung cấp dịch vụ sửa chữa và cài đặt sử dụng của nền tảng học tập trực tuyến cho hội viên, cung cấp dịch vụ an toàn và hợp lý, giúp hội viên sử dụng hệ thống học tập trực tuyến một cách bình thường để đảm bảo thiết bị hệ thống không có lý do để quy trách nhiệm cho các tình trạng xảy ra lỗi, hình ảnh tạm ngừng, chậm chạp, gián đoạn hoặc không thể tiến hành kết nối do các yếu tố của Học viện chúng tôi hoặc công ty hợp tác gây ra.
 2. Học viện chúng tôi chịu trách nhiệm cập nhật hệ thống có liên quan về dịch vụ, nếu hội viên gặp tình trạng hệ thống không thể sử dụng bình thường, nên nhanh chóng liên hệ với nhân viên bộ phận bảo trì cho khách hàng của Học viện chúng tôi. Học viện sẽ cố gắng loại bỏ tình trạng lỗi của hệ thống dịch vụ website. Nhưng nếu các lỗi do phần mềm, phần cứng của máy tính cá nhân của hội viên hoặc hệ thống internet của nhà mạng viễn thông, ắt không nằm trong phạm vị dịch vụ bảo trì mà Học viện cung cấp. Các hội viên cũng không được phép yêu cầu hoặc đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào từ Học viện với các lý do như băng thông hoặc các yếu tố môi trường khác dẫn đến chất lượng truyền tin kém, v.v.
 3. Khi Học viện chúng tôi cần tiến hành chuyển dời, thay đổi, nâng cấp hoặc bảo trì các thiết bị hệ thống có liên quan tới dịch vụ định kỳ hoặc do xảy ra lỗi mà cần phải tạm ngưng hoặc gián đoạn toàn bộ dịch vụ, Học viện sẽ thông báo cho hội viên trên website hoặc trong hệ thống trước 7 ngày với phương thức thông báo. Nhưng khi gặp phải các việc khẩn cấp hoặc tạm thời hoặc bất cả kháng, Học viện không cần tuân thủ nghĩa vụ đăng thông báo trước 7 ngày như đã nêu trên.
 4. Khi do Học viện chúng tôi tiến hành chuyển dời, thay đổi, nâng cấp hoặc bảo trì website hoặc hệ thống có liên quan, hoặc xảy ra tình trạng dẫn tới thiết bị hệ thống lỗi, hình ảnh tạm ngừng, chậm chạp, gián đoạn hoặc không thể tiến hành kết nối thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi hoặc công ty hợp tác, dẫn tới ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng của hội viên, công ty chúng tôi sẽ căn cứ theo tình trạng thiệt hại của hội viên mà thực hiện các phương thức như kéo dài thời gian sử dụng hoặc trả lại số tiết, số lần dịch vụ, v.v để đền bù cho hội viên.
 

Điều 7  Tính riêng biệt của dịch vụ
 1. Hội viên hiểu rõ và đồng ý, khái niệm dịch vụ học tập internet mà Học viện chúng tôi cung cấp, không chỉ là căn cứ vào khả năng ngôn ngữ, hoàn cảnh cá nhân, hứng thú và sở thích học tập và tỷ lệ học tập của mỗi một hội viên để đưa ra kế hoạch thích hợp cho đặc tính, nhu cầu của hội viên. Vì vậy, sau khi hội viên mua hoặc nhận miễn phí dịch vụ của chúng tôi, không được đưa quyền lợi sử dụng dịch vụ của mình cho người khác bằng bất kỳ hình thức nào.
 2. Mọi hành vi chuyển nhượng, đấu giá, đấu thầu công khai hoặc cho mượn một phần hay toàn bộ số tiết dịch vụ, chuyển dời hợp đồng dịch vụ, v,v mà chưa được sự cho phép của Học viện chúng tôi, đều được xem là hành vi vi phạm hợp đồng và không có giá trị pháp lý. Nếu bị công ty chúng tôi phát hiện được, công ty chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng dịch vụ và ngưng cung cấp dịch vụ cho hội viên đó, hội viên không được yêu cầu hoàn trả hoặc bù trả chi phí, mối quan hệ nghĩa vụ quyền lợi giữa hội viên đó với người khác hoàn toàn không liên quan đến công ty chúng tôi.


Điều 8    Điều khoản bảo mật

Nếu chưa được sự cho phép và ủy quyền của Học viện chúng tôi bằng văn bản, hội viên không được cung cấp các thông tin kinh doanh như thông tin kỹ thuật, thiết kế giao diện hệ thống, nội dung tư liệu giảng dạy, thông tin cố vấn, thông tin nhân viên, v.v của Học viện hoặc một phần hay toàn bộ hợp đồng dịch vụ và phụ lục đã ký và các thông tin khác mà Học viện chúng tôi cho rằng thuộc về thông tin bảo mật và bí mật kinh doanh của Học viện chúng tôi mà hội viên biết được trong quá trình sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi hoặc trong quá trình lập hợp đồng dịch vụ với Học viện chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc tiết lộ công khai cho công chúng, v.v. Nếu vi phạm, Học viện chúng tôi có quyền chấm dứt ngay quyền lợi sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi của hội viên, đồng thời hội viên phải chi trả phí xử phạt vi phạm hợp đồng, gấp 10 lần tổng giá trị phí dịch vụ của dịch vụ và khóa học mà hội viên đã mua hoặc tổng giá bán gốc của dịch vụ miễn phí mà hội viên được hưởng cho Học viện, và chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại kinh tế gây ra cho Học viện chúng tôi. Nếu hội viên có lập hợp đồng dịch vụ với Học viện chúng tôi, bất kể là hợp đồng dịch vụ miễn phí hay trả phí, Học viện chúng tôi đều có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ đó.
 

Điều 9  Quyền sở hữu trí tuệ
 1. Hội viên đồng ý rằng quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi khác liên quan đến các nội dung như tệp video, ghi âm, văn bản và hình ảnh, v.v mà hội viên đó tham gia trong quá trình sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi hoặc trong khoảng thời gian dịch vụ đều thuộc quyền sở hữu của công ty chúng tôi, Học viện chúng tôi được phép sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng biên soạn và nghiên cứu phát triển, hội viên tham quan học hỏi, quảng bá nghiệp vụ, công bố sản phẩm hoặc tiêu thụ sản phẩm của dòng sản phẩm, hội viên chưa được sự cho phép của Học viện chúng tôi bằng văn bản, không được tự ý phát sóng hoặc buôn bán công khai nội dung ghi âm, ghi hình hoặc tư liệu giảng dạy của khóa học, cũng không đươc cung cấp cho bên thứ ba biết được, nắm giữ và sử dụng.
 2. Các tài sản trí tuệ như tệp tên hiệu, nhãn hiệu, nhận dạng dịch vụ, kỹ thuật, hệ thống, tư liệu giảng dạy, video, hình ảnh, thông tin quảng cáo, ghi hình và các thông tin có liên quan khác mà hội viên tiếp xúc được trong quá trình sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi đều thuộc quyền sở hữu của Học viện chúng tôi hoặc được chúng tôi nhận ủy quyền hợp pháp, nếu chưa được sự cho phép của Học viện chúng tôi bằng văn bản, hội viên không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào, cũng không được cung cấp cho bên thứ ba sử dụng. Nếu như vi phạm, Học viện chúng tôi có quyền chấm dứt ngay quyền lợi của hội viên trong việc sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, đồng thời hội viên phải chi trả phí xử phạt vi phạm hợp đồng, gấp 10 lần tổng giá trị phí dịch vụ của dịch vụ và khóa học mà hội viên đã mua hoặc tổng giá bán gốc của dịch vụ miễn phí mà hội viên được hưởng cho Học viện chúng tôi, đối với mọi thiệt hại kinh tế mà hội viên vi phạm gây ra cho công ty chúng tôi, hội viên vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu hội viên có lập hợp đồng dịch vụ với Học viện chúng tôi, bất kể là hợp đồng dịch vụ miễn phí hay trả phí, Học viện chúng tôi đều có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ đó.
 3. Khi hội viên sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi, không được tự ý sử dụng bất kỳ thông tin về bí mật công nghệ hoặc bí mật kinh doanh khác của người khác, cũng không được tự ý thực hiện các hành vi có thể xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu hội viên vi phạm các cam kết đã liệt kê trên, dẫn tới việc Học viện chúng tôi bị bên thứ ba cáo buộc và khởi tố xâm phạm quyền lợi, gây ra các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp về mặt danh dự và kinh tế cho Học viện chúng tôi, hội viên phải chịu mọi trách nhiệm kinh tế và pháp luật.
 4. Các quy định đã liệt kê trong điều khoản trên không vì tài khoản hội viên chấm dứt hoặc đóng hủy, ngưng sử dụng dịch vụ của Học viện chúng tôi hoặc các điều khoản sử dụng của chúng tôi thay đổi, hủy bỏ hoặc chấm dứt mà mất hiệu lực.
 

Điều 10   Ngăn cấm lôi kéo, dụ dỗ

Hội viên hiểu rõ và đồng ý, hội viên không được xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ nhân viên hoặc cố vấn của Học viện chúng tôi (và các doanh nghiệp có liên quan) chấm dứt hoặc hủy bỏ mối quan hệ dịch vụ với Học viện chúng tôi (và các doanh nghiệp có liên quan), hoặc hội viên tự mình hoặc giới thiệu cho người khác tuyển dụng, thuê mướn (bất kể là theo dạng chính thức / hợp đồng / toàn thời gian/ bán thời gian) nhân viên hoặc cố vấn của Học viện chúng tôi với các chức vụ như cố vấn (như cố vấn quản lý/ cố vấn ngôn ngữ, v.v), người đại diện, người ủy nhiệm, người sử dụng hoặc cung cấp các chức vụ khác, bất kể là có lương định kỳ hay không lương. Nếu có vi phạm, hội viên phải chịu chi phí mà Học viện chúng tôi chi trả để bù đắp vị trí thiếu hụt đó, và bồi thường thiệt hại của Học viện chúng tôi và chi trả phí xử phạt vi phạm hợp đồng (tính theo gấp 2 lần lương năm trước đó của nhân viên/ cố vấn thôi việc đó).
 

Điều 11   Sửa đổi điều khoản

Hội viên đồng ý việc sửa đổi không định kỳ nội dung điều khoản sử dụng và các thông tin liên quan của Học viện chúng tôi, và chính thức có hiệu lực sau khi thông báo, nếu hội viên không đồng ý với nội dung sửa đổi, hội viên phải báo cho Học viện chúng tôi trong 30 ngày sau khi thông báo. Nếu hội viên vẫn tiếp tục sử dịch vụ sau khi có thông báo về sửa đổi điều khoản sử dụng, điều này sẽ được xem như là hội viên đồng ý tuân thủ nội dung sửa đổi.