Học bổng Đài Loan của Bộ Ngoại giao
Trang chủ > Học bổng du học > Học bổng Đài Loan của Bộ Ngoại giao
 
Học bng Đài Loan ca B Ngoại Giao


Mục đích
Bộ Ngoại Giao thành lập học bổng Đài Loan vào năm 99, để khuyến khích các chuyên gia trên thới giới có hứng thú với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như nghiên cứu Đài Loan, quan hệ Đài Loan - Trung Quốc, Trung Quốc, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Hán học, v.v. đến các trường Đại học hoặc đơn vị học thuật Đài Loan để tiến hành nghiên cứu, thúc đẩy giao lưu học thuật.
Mục học bổng
  1. Phí hỗ trợ nghiên cứu sẽ phát vào đầu mỗi tháng, chia theo 2 cấp như sau: Giáo sư, Phó giáo sư, Nghiên cứu viên hoặc Phó nghiên cứu viên: 60,000 Tân Đài tệ. Trợ lý giáo sư, trợ lý nghiên cứu viên, Nghiên cứu sau tiến sĩ, Ứng cử viên tiến sĩ hoặc Tiến sĩ và những đối tượng khác: 50,000 Tân Đài tệ.
  2. Hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông có tuyến bay trực tiếp nhất (chi phí hỗ trợ tối đa sẽ dựa theo quy định của Bộ Ngoại Giao).
  3. Hỗ trợ bảo hiểm tai nạn trong thời gian nghiên cứu tại Đài Loan 1 triệu Tân Đài tệ (kèm theo bảo hiểm y tế tai nạn).
Thời hạn học bổng 3 tháng, dài nhất là 1 năm.Điều kiện xin nhận học bổng
  1. Nhân viên nghiên cứu của đơn vị học thuật cùng cấp và ứng cử viên tiến sĩ, trợ lý giáo sư, phó giáo sư, giáo sư nước ngoài của các khoa ngành liên quan (lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như nghiên cứu Đài Loan, nghiên cứu quan hệ Đài Loan - Trung Quốc, nghiên cứu Trung Quốc, nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, nghiên cứu Hán học) của Đại học nước ngoài.
  2. Các đối tượng nằm ngoài diện trên, sẽ do Văn phòng tại nước ngoài tiến cử. Nhưng đề tài nghiên cứu chỉ giới hạn trong đề tài mối quan hệ hai bờ (Đài Loan – Trung Quốc) và quan hệ ngoại giao có liên quan đến Đài Loan.
Thời gian đăng ký Thời hạn nhận đăng ký trực tuyến năm nay (2020) là từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6.
Làm sao để đăng ký Website at https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=16