Học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục
Trang chủ > Học bổng du học > Học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục
 
Hc bng Đài Loan ca B Giáo Dc

Mục đích
Học bổng Đài Loan của Bộ Giáo dục nhằm khuyến khích các sinh viên xuất sắc thuộc nước không có quan hệ ngoại giao (không bao gồm Trung Quốc, Hong Kong và Macao) đến Đài Loan để học tập theo hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Mục học bổng
Mỗi học kỳ sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí và một bộ phận tạp phí cho ứng viên nhận học bổng
Hỗ trợ sinh viên mỗi tháng 15,000 Tân Đài tệ; Thạc sĩ và tiến sĩ mỗi tháng được hỗ trợ phí sinh hoạt 20,000 Tân Đài tệ.

Thời hạn học bổng
Thời hạn nhận học bổng lâu nhất của các cấp học, đại học 4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 4 năm. Nhưng tổng thời hạn của mỗi một ứng viên nhận bọc bổng này tích lũy không được vượt quá 5 năm.








Điều kiện xin nhận học bổng
Tốt nghiệp THPT trở lên, thành tích học tập khá giỏi, đạo đức tốt.
Những đối tượng dưới đây không đủ điều kiện tham gia học bổng:
  1. Sinh viên Hoa Kiều của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài hoặc mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
  2. Đã bảo lưu kết quả học tập tại Đài Loan, hoặc đã đăng ký nhập học tại các trường Đại học Đài Loan. Nhưng nếu sinh viên sắp tốt nghiệp tham gia học bổng này để xin cấp học cao hơn thì không bị hạn chế.
  3. Đã từng học tại Đài Loan cùng cấp học vị muốn xin trong học bổng này.
  4. Là sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.
  5. Tổng thời gian nhận học bổng này của các cấp học vị với tổng thời gian vượt quá 5 năm.
  6. Từng bị hủy tư cách nhận học bổng Đài Loan hoặc học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo Dục Đài Loan.
  7. Trong thời gian học tập tại Đài Loan đồng thời nhận thêm học bổng của các cơ quan chính phủ Đài Loan hoặc học bổng của các trường Đại học Đài Loan. Trong đó không tính bao gồm phần học phí trường cam kết chi trả nếu vượt quá mức quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan trong chương trình học bổng này.
Thời gian đăng ký Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 mỗi năm
Làm sao để đăng ký Website at https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=18