Kho tài liệu | Video giảng dạy mẫu
Hãy chọn hình đúng với câu chữ
Post Update by 小編 on 2020-12-23 16:53:53
Sử dụng các từ đơn và màu sắc đã học, thử chọn hình ảnh đúng với câu chữ, mượn bài tập này để luyện tập kỹ năng đọc tiếng Trung, nhấp vào video để bắt đầu học tiếng Trung một cách thú vị và hiệu quả nào!
Dùng tiếng Trung để kể các loại màu sắc
Post Update by 小編 on 2020-12-23 16:52:23
Nhìn vào hình, thử dùng tiếng Trung để kể tên các loại màu, mượn bài tập này để luyện tập kỹ năng đọc và nói, nhấp vào video để bắt đầu học tiếng Trung một cách thú vị và hiệu quả nào!
Bài tập động từ: nhớ, quên rồi
Post Update by 小編 on 2020-12-23 16:49:58
Hãy học và luyện tập theo thầy cô hai động từ 「記得(nhớ) 、忘了(quên rồi)」này qua các mẫu câu ngắn và đơn giản, nhấp vào video để bắt đầu học tiếng Trung một cách thú vị và hiệu quả nào!
Bài tập phó từ: thường thường, không thường xuyên
Post Update by 小編 on 2020-12-23 16:47:09
Hãy học và luyện tập theo thầy cô hai phó từ 「常常(thường thường)、不常 (không thường xuyên)」này qua các mẫu câu ngắn và đơn giản, nhấp vào video để bắt đầu học tiếng Trung một cách thú vị và hiệu quả nào!
Bài tập động từ: 「AAB、ABA」
Post Update by 小編 on 2020-12-23 16:43:52
Hãy học và luyện tập theo thầy cô dạng động từ 「AAB, ABA」 này qua các mẫu câu ngắn và đơn giản, các câu thường gặp như: 「看看(xem xem), 看了看(xem qua)」, nhấp vào video để bắt đầu học tiếng Trung một cách thú vị và hiệu quả nào!
Bài tập động từ: xem một chút
Post Update by 小編 on 2020-11-27 13:34:19
Hãy học và luyện tập theo thầy cô dạng động từ 「V一V」 này qua các mẫu câu ngắn và đơn giản, các câu thường gặp như: xem một chút, nghe một chút, nhấp vào video để bắt đầu học tiếng Trung một cách thú vị và hiệu quả nào!
Học nói câu tiếng Trung hoàn chỉnh
Post Update by 小編 on 2020-11-27 11:59:20
Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon cung cấp các khóa học tiếng Trung và tiếng Việt trực tuyến, mẫu câu tiếng Trung mà hôm nay chúng ta học là 「快...了(sắp ... rồi)」, nhấp vào video dưới đây, là có thể xem thầy cô giảng dạy nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học viên.
Tổng cộng 7 Khoản