Học bổng Bộ Giáo dục hỗ trợ người nước ngoài đến Đài Loan nghiên cứu ngắn hạn
Trang chủ > Học bổng du học > Học bổng Bộ Giáo dục hỗ trợ người nước ngoài đến Đài Loan nghiên cứu ngắn hạn
 
Học bng B Giáo Dc h tr người nước ngoài đến Đài Loan
nghi
ên cu ngn hạn

Mục đích
Học bổng Bộ Giáo Dục hỗ trợ người nước ngoài đến Đài Loan nghiên cứu ngắn hạn mà Bộ Giáo Dục lập ra, khuyến khích người nước ngoài (không bao gồm Trung Quốc, Hong Kong và Macao) đến Đài Loan tiến hành nghiên cứu ngắn hạn, mượn cơ hội này để tìm hiểu xã hội văn hóa Đài Loan, tăng sự giao lưu, thông hiểu giữa Đài Loan với các quốc gia trên thế giới.

Mục học bổng
Tiến sĩ mỗi tháng 25,000 Tân Đài tệ, nghiên cứu viên sau tiến sĩ 40,000 Tân Đài tệ.
Hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông có tuyến bay trực tiếp nhất (chi phí hỗ trợ tối đa sẽ dựa theo quy định của Bộ Ngoại Giao).
Thời hạn học bổng 2 tháng đến 6 tháng.
Điều kiện xin nhận học
bổng
  • Nhân viên nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc ứng cử viên chuẩn tiến sĩ học tại Đại học nước ngoài.
  • Nội dung đến Đài Loan nghiên cứu giới hạn trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực có liên quan của Đài Loan.
Các đối tượng sau đây không đủ điều kiện xin nhận học bổng:
  1. Sinh viên Hoa Kiều của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài hoặc mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
  2. Hiện đã cư trú, ở lại, học tập làm việc (bao gồm thực tập), giảng dạy và nghiên cứu tại Đài Loan.
  3. Trong 5 năm gần đây đã nhận học bổng kế hoạch này đến Đài Loan tiến hành nghiên cứu ngắn hạn.
  4. Đồng thời nhận học bổng của các cơ quan chính phủ Đài Loan hoặc học bổng của các trường Đại học Đài Loan để tiến hành kế hoạch nghiên cứu.
  5. Sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.
  6. Nghiên cứu Đài Loan trên các lĩnh vực kỹ thuật, y học, khoa học tự nhiên và các lĩnh vực liên quan khác.
Thời gian đăng ký Trước cuối tháng 9 mỗi năm
Làm sao để đăng ký Website at https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=19