Quy trình hoàn tiền
Trang chủ > Cần biết khi thanh toán > Quy trình hoàn tiền
Một số tài liệu và chức năng của trang chủ Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon chỉ được cung cấp cho bạn sau khi bạn mua khóa học từ Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon. Theo thỏa thuận này, bạn đảm nhận việc chi trả tất cả chi phí có liên quan đến trang chủ của chúng tôi. Sau khi Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon đăng thông báo trên trang chủ hoặc gửi thư điện tử cho hội viên, chúng tôi có quyn thay đổi lệ phí đăng ký hoặc đặt lại tỷ lệ giá mới bất k lúc nào.

Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon bảo vệ tuyệt đối sự an toàn của thẻ tín dụng mà bạn sử dụng ở trang chủ Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon. Trong vòng 7 ngày (hết ngày) kể từ ngày mở lớp, nếu bạn không muốn mua dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và muốn xin hoàn trả chi phí, bạn phải thông qua văn bản, thư điện tử hoặc các phương thức xác nhận khác thông báo cho chúng tôi hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn trả lại các chi phí mà hội viên đã đóng (nhưng không bao gồm hoàn trả phí thủ tục mà ngân hàng thu).

Từ ngày thứ 8 đến (hết) ngày 30 kể từ ngày mở lớp, nếu bạn không muốn mua dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và muốn xin hoàn trả chi phí, bạn phải thông qua văn bản, thư điện tử hoặc các phương thức xác nhận khác thông báo cho chúng tôi hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ thu lại 30% tổng chi phí của khóa học (nhưng không bao gồm hoàn trả phí thủ tục mà ngân hàng thu).

Sau ngày 30, ban không thể hủy mua dịch vụ, cũng không thể xin hoàn trả chi phí, bắt buộc phải tiếp tục hợp đồng; Với lại chúng tôi sẽ không xử lý và không hoàn trả chi phí cho trường hợp và yêu cầu này của bạn.

Trong thời gian khóa học mà chúng tôi quy định, bạn có thể tự lựa chọn giờ học trong phạm vi quy định cho phép của các phương án khác nhau của chúng tôi, trong thời gian khóa học mà chúng tôi quy định, nếu số giờ đã học của bạn đạt mức mà chúng tôi quy định, bạn sẽ không thể tiếp tục học khóa học đó nữa (trừ khi bạn được sự cho phép của chúng tôi, và chi trả trước học phí khóa học khác).

Chức năng và cấu trúc dịch vụ nền tảng học tập (bao gồm tất cả các dịch vụ như chế độ hướng dẫn của giáo viên và tài liệu học tập) mà Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon cung cấp là nền tảng thuật toán dựa trên thời gian. Bạn bắt buộc phải trong thời gian mà chúng tôi quy định và trong phạm vi sử dụng mà chúng tôi quy định, mới có thể có thể sử dụng chức năng và cấu trúc dịch vụ nền tảng học tập. Sau khoảng thời gian quy định, ngay cả khi số giờ đã học của bạn trước đó chưa đạt đến phạm vi sử dụng mà chúng tôi quy định, bạn vẫn không thể yêu cầu tiếp tục sử dụng hoặc hoàn trả học phí. Trong khoảng thời gian quy định, bạn cũng sẽ không thể yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi sử dụng cho phép.