Điều khoản bảo mật
Trang chủ > Cần biết khi thanh toán > Điều khoản bảo mật
Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ dựa trên chính sách bảo mật này để thu thập, lưu trữ, bảo vệ và sử dụng thông tin cả nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ tiếp nhận các thông tin này trên tinh thần thận trọng và cố gắng cao độ, ngoài các quy định mà chính sách này quy định ra, trong trường hợp chưa được sự cho phép của người dùng, trong mọi trường hợp sẽ không được tiết lộ thông tin này ra bên ngoài hoặc cung cấp thông tin cho bên đối tác. Chúng tôi hy vọng có thể thông qua chính sách này giải thích rõ cho bạn, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ, bảo vệ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng như thế nào và các phương thức tìm kiếm, cập nhật, giữ gìn và bảo vệ các thông tin này mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chính sách này có mối liên hệ chặt chẽ với việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hy vọng bạn đọc, xem thật kỹ. Từ chuyên ngành công nghệ có liên quan được đề cập trong chính sách này, chúng tôi sẽ cố gắng diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng và giải thích thêm, để bạn hiểu rõ. Trước khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon, bạn vui lòng đọc, xem chính sách này, xác nhận là bạn đã hiểu rõ và đồng ý cho chúng tôi thu thập, lưu trữ, bảo vệ và sử dụng thông tin có liên quan của bạn dựa trên “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân” hoặc “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân” đã qua sửa đổi, chính sách này bao gồm những nội dung dưới đây:

1 . Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ
2 . Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào
3 . Chúng tôi có thể sử dụng thông tin như thế nào
4 . Chúng tôi sử dụng COOKIE và các công nghệ tương tự như thế nào
5 . Quyền lợi của bạn
6 . Bạn đọc, xem và bảo vệ thông tin cá nhân như thế nào
7 . Người vị thành niên sử dụng dịch vụ của chúng tôi
8 . Phạm vi áp dụng chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân

I . Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ

Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu từ cơ quan đơn vị chủ quản, tuân theo các nguyên tắc hợp pháp, hợp lý, thiết yếu. Để cung cấp dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể sẽ thu thập và lưu trữ các thông tin liên quan đển bạn được liệt kê dưới đây,  thông tin này chủ yếu sẽ do bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi, hoặc do chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, bất kể phương thức nào, đều được tiến hành dựa trên cơ sở sự cho phép của bạn, ngoại trừ pháp luật có quy định khác. Bạn có thể lựa chọn không cung cấp, hoặc chỉ cung cấp một bộ phận thông tin, nhưng như vậy có thể sẽ dẫn đến việc không thể sử dụng dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi, hoặc không thể sử dụng tất cả dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi một cách bình thường.

(1) Đăng ký
Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon cung cấp khóa học trực tuyến có thời gian và địa điểm linh hoạt. Khi bạn muốn sử dụng một trong những mục dịch vụ đó, trước tiên bạn cần phải đăng ký để trở thành hội viên của Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon.

(2) Thông tin mà bạn cung cấp
Vì mục đích nhận diện người dùng và triển khai thuận lợi các dịch vụ liên quan đến khóa học trực tuyến mà chúng tôi cung cấp cho bạn được hoàn thiện, trước khi hoàn thành đăng ký tài khoản hội viên hoặc đặt mua sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải cung cấp các thông tin có liên quan cho chúng tôi, ví dụ như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, ngôn ngữ, nghề nghiệp, giáo dục, tuổi tác, số điện thoại (số điện thoại di động), địa chỉ thư điện tử, địa chỉ (địa chỉ thực tế), số thẻ tín dụng, sơ lược về bản thân, v.v; Thông tin chung mà bạn thông qua dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bên khác và thông tin được lưu trữ khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

(3) Chúng tôi tiếp nhận thông tin về bạn
Trên cơ sở nhận diện người dùng, cung cấp nội dung dịch vụ hoàn chỉnh, nâng cao trải nghiệm người dùng cho bạn, bảo vệ tài khoản của bạn và sự vận hành an toàn của nền tảng chúng tôi, khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau thông qua thiết bị và bộ nhớ hệ thống:
 1. Thông tin nhật ký, chỉ thông tin công nghệ khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hệ thống có thể thông qua cookiesweb beacon hoặc các phương thức khác tự động thu thập, để quy định quốc gia của bạn và ngôn ngữ sử dụng, v.v.;
 2. Thông tin phần mềm hoặc thiết bị, ví dụ thông tin cấu hình được cung cấp bởi các thiết bị di động (tên thiết bị, mã dòng máy, mã số nhận diện, hệ điều hành, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ), trình duyệt web của bạn hoặc các ứng dụng khác để truy cập dịch vụ của chúng tôi;
 3. Thông tin kiểm tra thiết bị, để giúp bạn có thể học tập trực tuyến một cách thuận lợi, trước khi lên lớp cần phải kiểm tra chức năng internet, micro và webcam, camera của thiết bị bạn có hoạt động bình thường không? Khi tiến hành kiểm tra thiết bị, sẽ do hệ thống thông báo cho bạn và sau khi được sự cho phép của bạn (thông thường khi lần đầu sử dụng, hệ thống yêu cầu quyền truy cập, trừ khi sau đó bạn hủy bỏ quyền truy cập, nếu không sẽ không yêu cầu lại lần nữa), sẽ cho phép quyền truy cập và mở chức năng micro, camera của bạn, để thu thập các thông tin kiểm tra có liên quan;
 4. Thông tin kiểm tra tiếng Anh, để giúp bạn lựa chọn khóa học thích hợp nhất, học viện cần kiểm tra năng lực tiếng Anh của bạn, những bài kiểm tra này bao gồm những câu hỏi do website hoặc App đưa ra cho bạn lựa chọn điền vào, sẽ do hệ thống thông báo cho bạn và sau khi được sự cho phép của bạn (thông thường khi lần đầu sử dụng, hệ thống sẽ yêu cầu quyền truy cập, trừ khi sau đó bạn hủy bỏ quyền truy cập, nếu không sẽ không yêu cầu lại lần nữa), tận dụng mở thiết bị micro của bạn để tiến hành trả lời miệng, để thu thập thông tin kiểm tra có liên quan;
 5. Phiên bản mà thiết bị di động và địa chỉ IP của bạn đang sử dụng, dùng cho việc xác nhận tình trạng sử dụng website và hình thái sử dụng của khách hàng, để hỗ trợ chúng tôi cải thiện định dạng bố cục và thiết kế của Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Horizon, và khi bạn sử dụng mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi nhớ lại các thông tin như địa chỉ IP đăng nhập của bạn, v.v.;
 6. Thông tin mà bạn xem hoặc tìm kiếm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ từ ngữ tìm kiếm website mà bạn sử dụng, địa chỉ URL trang mạng xã hội mà bạn vào, nội dung chi tiết và các thông tin khác mà bạn xem hoặc yêu cầu cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 7. Thông tin về việc bạn đã từng sử dụng ứng dụng di động (App) và các phần mềm khác của chúng tôi, và thông tin về việc bạn từng sử dụng các phần mềm và ứng dụng di động này;
 8. Thông tin mà bạn thông qua dịch vụ của chúng tôi để tiến hành liên lạc, ví dụ tài khoản liên lạc, và thời gian liên lạc, dữ liệu và thời gian;
 9. Thông tin được bao hàm trong nội dung mà bạn thông qua dịch vụ của chúng tôi để chia sẻ (metadata – siêu dữ liệu), ví dụ ngày tháng, thời gian hoặc địa điểm chụp ảnh hoặc ghi hình, v.v.;
 10. Thông tin mà bạn thông qua dịch vụ của chúng tôi để ghi hình, ví dụ bản ghi hình, ghi âm khóa học, v.v.
Cookies của chúng tôi không hề thu thập những thông tin ngoài quy định trên ổ đĩa cứng hoặc trình duyệt máy tính của bạn. Đa phần trình duyệt web đều có mục chọn từ chối lưu trữ dữ liệu trên máy tính trong cookies, nhưng chúng tôi không khuyến khích bạn thực hiện cài đặt này, vì như vậy sẽ khiến bạn mất đi một phần tiện ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 

II. Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?
 1. Chúng tôi áp dụng tất cả các biện pháp hợp lý và khả thi, bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, ví dụ: Áp dụng công nghệ mã hóa như giao thức mạng TCP, UDP, v.v, sử dụng https để cung cấp dịch vụ trình duyệt, đảm bảo tính an toàn trong quá trình truyền tải dữ liệu của người dùng; Áp dụng công nghệ mã hóa để mã hóa lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng, thông qua công nghệ ngăn cách để tiến hành ngăn cách. Khi tận dụng thông tin cá nhân, ví dụ như hiển thị thông tin cá nhân, tính toán liên kết thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ áp dụng các công nghệ bao gồm thay đổi nội dung, SHA256 để tăng tính an toàn trong việc tận dụng thông tin cá nhân; Chúng tôi áp dụng công nghệ kiểm soát quyền hạn nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân;
 2. Chúng tôi xây dựng các quy tắc quản lý an toàn thông tin, quy định việc sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân, thông qua cơ chế ký kết, quản lý và kiểm duyệt của chính sách bảo mật đối với người tiếp xúc thông tin để tiến hành quản lý, kiểm soát an toàn. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các khóa học đào tạo về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân, để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân;
 3. Đồng thời cũng cần tới sự hỗ trợ từ phía bạn trong việc bảo vệ an toàn tài khoản cá nhân và thông tin cá nhân, khuyến khích không sử dụng những mật khẩu đơn giản, xin cũng đừng chuyển, giao mật khẩu, tài khoản cho người khác hoặc cho người khác mượn sử dụng;
 4. Chúng tôi chỉ bảo lưu thông tin cá nhân của bạn trong thời hạn quy định mà quy định pháp luật yêu cầu và trong khoảng thời gian cần thiết được nêu trong chính sách này. Chúng tôi sử dụng các ứng dụng và công nghệ an toàn, để tránh việc mất mát, sử dụng không thích đáng, đọc xem khi chưa được ủy quyền hoặc tiết lộ thông tin của bạn;
 5. Nếu như chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn cho bên đối tác, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo khi bên đối tác sử dụng thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân thủ chính sách này và các biện pháp an toàn, bảo mật thích đáng khác mà chúng tôi yêu cầu thực hiện;
 6. Nhưng bạn hãy hiểu rõ, trong ngành công nghệ thông tin, do giới hạn về công nghệ và có thể tồn tại các phương pháp độc hại, ngay cả khi chúng tôi cố gắng hết sức để tăng cường các biện pháp an toàn, cũng không thể luôn đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối. Bạn cần phải hiểu rõ, hệ thống và mạng liên lạc mà bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ của chúng tôi, có khả năng xảy ra vấn đề phát sinh do các yếu tố đó nằm ngoài phạm vi kiểm soát của chúng tôi.

III. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin như thế nào?

(1) Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn với các mục đích sau:
 1. Cung cấp dịch vụ cho bạn;
 2. Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ, chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích xác thực thân phận, chăm sóc khách hàng, biện pháp phòng chống an toàn, giám sát lừa đảo, lưu trữ và sao lưu, đảm bảo tính an toàn cho dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn;
 3. Dựa vào nhu cầu, khu vực, tuổi tác, nghề nghiệp, năng lực ngôn ngữ, bối cảnh, sở thích, sở thích học tập, v.v, chúng tôi tìm kiếm nội dung học tập và cố vấn hướng dẫn nước ngoài thích hợp cho bạn;
 4. Giải thích dịch vụ mới mà chúng tôi thiết kế, cải thiện dịch vụ hiện có của chúng tôi;
 5. Phân tích trường hợp bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào, từ đó đáp ứng được các nhu cầu riêng thích hợp cho bạn, ví dụ: Thiết lập ngôn ngữ, thiết lập vị trí, các dịch vụ và hướng dẫn giải thích được cá nhân hóa; Hoặc đáp ứng cho bạn và người dùng khác trên phương diện khác, ví dụ: chúng tôi có thể tận dụng cookies và web beacon, ghi nhớ địa chỉ IP và loại trình duyệt web của máy tính bạn để hiểu rõ tình trạng sử dụng dịch vụ của bạn hoặc các dịch vụ hoặc trang web nào được bạn ưu ái nhất;
 6. Lập báo cáo tổng thể nhóm người dùng có liên quan, giúp bạn tham gia khảo sát dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi;
 7. Xác thực phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm quản lý;
 8. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi sẽ gửi thư điện tử, tin tức hoặc thông báo cho thiết bị của bạn. Nếu như bạn không muốn nhận được những thông tin này, có thể lựa chọn hủy bỏ đăng ký trên thiết bị của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi;
 9. Để cung cấp, hiểu rõ, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho doanh nghiệp liên kết hoặc chia sẻ cho các đối tác và công ty hợp tác, nhà cung ứng, nhà thầu, công ty bán dịch vụ hoặc sản phẩm. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba được nêu trên, hoan nghênh bạn gửi email đến horizonschool168@gmail.com để báo với chúng tôi.

(2) Ngoài sự cho phép của bạn ra, chúng tôi cũng có thể bảo lưu, lưu trữ hoặc tiết lộ các thông tin như thông tin, bản ghi nhớ hoặc liên lạc điện tử, v.v. của bạn dựa trên cơ sở sau:
 1. Tuân thủ quy định pháp luật thích hợp;
 2. Có hợp đồng hoặc quan hệ pháp lý tương tự như hợp đồng với bạn, trong phạm vi mục đích của quan hệ pháp lý này, với lại áp dụng biện pháp an toàn hợp lý đối với thông tin của bạn;
 3. Tuân thủ mệnh lệnh từ tòa án hoặc quy định của các thủ tục pháp luật khác;
 4. Tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan chính phủ có liên quan;
 5. Cần thiết cho việc tăng lợi ích công cộng;
 6. Để tránh nguy hiểm đến tính mạng, thân thể, tự do hoặc tài sản của bạn;
 7. Để ngăn ngừa tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người khác;
 8. Các mục đích hợp lý cần thiết có lợi cho quyền lợi của bạn.

IV. Chúng tôi sử dụng COOKIE và các công nghệ tương tự như thế nào?

Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn được tốt hơn, chúng tôi có thể sẽ sử dụng một số công cụ thu thập thông tin tự động, hiện giờ bao gồm các phương thức như Cookies, web beacon, v.v, với những công nghệ này, chúng tôi có thể tìm hiểu được tiến độ học tập, sở thích hứng thú của bạn, rồi sau đó cung cấp cho bạn trải nghiệm sử dụng chất lượng hơn, chúng tôi sẽ không sử dụng các công nghệ nói trên với các mục đích khác nằm ngoài mục đích mà chính sách này đã nêu, bạn hãy hiểu rõ, một số dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể thông qua công nghệ nêu trên mới có thể vận hành. Nếu thiết bị hoặc ứng dụng của bạn cho phép, bạn có thể dựa vào các phương thức như thay đổi cài đặt hoặc thiết lập, để đóng hoặc xóa công nghệ nêu trên hoặc sửa đổi mức độ tiếp nhận của cookies, nhưng việc này trong một số trường hợp, có thể ảnh hưởng đến tính an toàn khi truy cập vào nền tảng website của chúng tôi và sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.
 

V. Quyền lợi của bạn

Theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc, đối với thông tin cá nhân của bạn, bạn có các quyền lợi sau:
 1. Tìm kiếm hoặc yêu cầu tra cứu thông tin cá nhân của bạn: nếu bạn không thể tìm kiếm hoặc tra cứu thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi;
 2. Yêu cầu in bản sao: khi bạn có nhu cầu in bản sao, xin hãy hiểu rõ, chúng tôi có thể xem xét thu phí thủ tục cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn;
 3. Yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi: khi bạn phát hiện sai sót hoặc thiếu sót về thông tin của bạn mà chúng tôi đã xử lý, bạn có thể bổ sung hoặc thay đổi;
 4. Yêu cầu ngừng thu thập, xử lý hoặc tận dụng: khi bạn đưa ra yêu cầu này, xin hãy hiểu rõ, yêu cầu này sẽ không ảnh hưởng tới việc thu thập, xử lý hoặc tận dụng đã tiến hành dựa trên sự đồng ý của bạn trước đó. Sau khi bạn đưa ra yêu cầu này, có thể sẽ ảnh hưởng tới việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, Và xin hiểu rõ, giả sử bạn đưa ra yêu cầu này, chúng tôi vẫn có thể thu thập, xử lý, tận dụng thông tin của bạn dựa trên mối quan hệ hợp đồng hoặc mối quan hệ tương tự hợp đồng với bạn, hoặc trong phạm vi các việc mà quy định pháp lý cho phép;
 5. Yêu cầu xóa bỏ: sau khi bạn đưa ra yêu cầu này, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi. Và xin hiểu rõ, giả sử bạn đưa ra yêu cầu này, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục lưu trữ thông tin của bạn dựa trên mối quan hệ hợp đồng hoặc mối quan hệ tương tự hợp đồng với bạn, hoặc trong phạm vi các việc mà quy định pháp lý cho phép.
Tuy trên nguyên tắc, bạn có những quyền lợi đã liệt kê trên, nhưng xin hãy hiểu rõ, nếu có các việc ngoại lệ mà pháp lệnh quy định, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện các yêu cầu trên, vui lòng gửi email đến horizonschool168@gmail.com để được hỗ trợ. Để đảm bảo an toàn, bạn có thể cần đến sự hỗ trợ từ phía chúng tôi để tiến hành xác thực thân phận của bạn.
 

VI. Bạn tra cứu và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Người dùng nếu muốn tra cứu, sửa đổi nội dung thông tin cá nhân, có thể tự mình truy cập vào mục “Dịch vụ hội viên” trên trang chủ của chúng tôi, nhấn vào “Cập nhật thông tin cơ bản” để tiến hành xác thực hoặc thay đổi.
Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến về việc thu thập, lưu trữ, tận dụng và chia sẻ thông tin cá nhân, vui lòng sử dụng hộp thư bảo vệ khách hàng horizonschool168@gmail.com hoặc +886-2-2595-0908 để phản ánh với chúng tôi.


VII. Người vị thành niên sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích cha mẹ, phụ huynh hoặc người đại diện pháp lý hướng dẫn người vị thành niên chưa đủ 20 tuổi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đề xuất người vị thành niên khuyến khích phụ huynh cha mẹ hoặc người đại diện pháp lý của họ tham khảo “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân”, với lại khuyến khích người vị thành niên trưng cầu sự đồng ý và hướng dẫn của cha mẹ, phụ huynh hoặc người đại diện pháp lý trước khi giao nộp thông tin cá nhân.


VIII. Phạm vi thích hợp sử dụng của chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân

Tất cả dịch vụ chúng tôi đều áp dụng “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân”. Với lại, “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân” của chúng tôi chỉ áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập.

Xin hãy lưu ý, “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân” của chúng tôi không áp dụng cho các trường hợp sau:

Thông tin thu thập được từ dịch vụ công ty hợp tác (bao gồm mọi trang web của công ty hợp tác) thông qua dịch vụ của chúng tôi để truy cập.

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm hoặc liên kết đến các dịch vụ khác (bao gồm trang web) do công ty hợp tác cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo vệ việc bạn thông qua chúng tôi để đăng nhập và để lại thông tin riêng tư trên ứng dụng hoặc trang web khác. Ví dụ: khi bạn thông qua trang chủ của chúng tôi để liên kết tới trang thanh toán của tổ chức tài chính bên công ty hợp tác để tiến hành thanh toán, hoạt động này sẽ lưu giữ lại thông tin của bạn. Vì vậy, đề nghị bạn nên lưu ý hơn khi rời khỏi trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, và đọc kỹ các cảnh báo của các trang web, ứng dụng và chính sách bảo mật thu thập thông tin có thể nhận diện thân phận cá nhân khác.

Bạn sử dụng dịch vụ liên kết của công ty hợp tác để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi. Những chức năng này cũng có thể thu thập các thông tin có liên quan của bạn (bao gồm thông tin nhật ký của bạn), và có thể sẽ cài đặt cookies trên máy tính của bạn, từ đó có thể chạy các chức năng nói trên một cách bình thường. Vì vậy, xin hãy tìm hiểu rõ.

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư, thông tin cá nhân và các quy định có liên quan khác của Học viện chúng tôi, sẽ xem xét nhu cầu thực tế mà sửa đổi thích hợp. Khi chúng tôi quyết định thay đổi phương thức thu thập, lưu trữ, bảo vệ và sử dụng thông tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web hoặc áp dụng trình tự thương mại thích hợp, thông qua thư điện tử để thông báo và giải thích rõ nguyên nhân thay đổi cho hội viên. Trong trường hợp này, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư đã sửa đổi của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân” hoặc các việc có liên quan, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua số điện thoại +886-2-2595-0908 hoặc gửi email đến horizonschool168@gmail.com, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Ngày cập nhất mới nhất: ngày 4 tháng 9 năm 2020