Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo dục
Trang chủ > Học bổng du học > Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo dục
 
Học bng tiếng Hoa ca B Giáo Dục

Mục đích
“Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo Dục” tạo cơ hội cho người dân và sinh viên nước không có quan hệ ngoại giao đến Đài Loan để học tập tiếng Hoa và tìm hiểu văn hóa Đài Loan, mượn cơ hội này để tăng tình hữu nghị, giao lưu và tìm hiểu giữa hai nước.
Mục học bổng Học bổng mỗi tháng 25,000 Tân Đài tệ.

Thời hạn học bổng
Thời hạn học bổng: tổng cộng chia làm lớp hè (2 tháng), 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc một năm học. Ngoài lớp hè ra, trên nguyên tắc, thời hạn nhận học bổng là từ ngày 1 tháng 9 năm đó đến hết ngày 31 tháng 8 năm sau.

Điều kiện xin nhận học bổng
Đủ 18 tuổi, tốt nghiệp THPT, thành tích học tập khá giỏi, đạo đức tốt.
Những đối tượng dưới đây không đủ điều kiện tham gia học bổng:
  1. Sinh viên Hoa Kiều của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài hoặc mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.
  2. Từng học các khóa học văn bằng tại Đài Loan hoặc đang đăng ký học tiếng Hoa tại Đài Loan.
  3. Sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.
  4. Từng nhận học bổng này, học bổng Đài Loan hoặc học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo Dục.
  5. Đồng thời nhận học bổng của các cơ quan chính phủ Đài Loan hoặc học bổng của các trường Đại học Đài Loan.
Thời gian đăng ký Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 mỗi năm
Làm sao để đăng ký Website at https://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=17