Lớp giao tiếp tiếng Hoa (Tiếng Trung)
Lớp giao tiếp tiếng Hoa (Tiếng Trung) - Các bậc mô tả tổng quát
 

Cấp 1
Có thể chào hỏi, tự giới thiệu về bản thân và những người khác, có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về thông tin cá nhân và trình bày được các nhu cầu, thói quen, v.v.
Có thể giao tiếp với người bản ngữ trong những tình huống đơn giản: gọi điện thoại, mua sắm, đi lại, ăn uống, v.v.
Có thể tham gia và hiểu được những đoạn hội thoại ngắn, có cấu trúc đơn giản với tốc độ nói chậm và rõ về các chủ đề cơ bản, thiết yếu. Có thể trả lời phỏng vấn những câu hỏi trực tiếp, đơn giản với tốc độ chậm, rõ ràng.

Cấp 2
Sử dụng được tiếng Hoa để trình bày ý kiến cá nhân một cách tương đối chi tiết, mạch lạc về các chủ đề đơn giản.
Có thể trình bày ngắn gọn thông tin đã được chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc hàng ngày, trình bày được lí do và lí giải một cách ngắn gọn cho những quan điểm, kế hoạch và hành động…
Có thể hiểu được những đoạn hội thoại thông thường, các bản tin ngắn. Có thể trả lời và trình bày quan điểm cá nhân khi trả lời phỏng vấn về những chủ đề thông thường.

Cấp 3
Có thể sử dụng thành thạo vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản, có đủ lượng từ vựng và ngữ pháp để trình bày về các vấn đề trừu tượng.
Có thể bắt đầu một cuộc hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước.
Có thể trình bày những thuyết trình đơn giản, kể một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi, chủ đề quen thuộc và hiểu được những đoạn hội thoại mở rộng.